Oblasť vizuálna komunikácia

Image 

Súčasný trend jednoznačne smeruje k používaniu počítača a mobilného telefónu ako osobných multimediálnych komunikačných prostriedkov, ktoré spolu dokážu vzájomne komunikovať prostredníctvom rôznych infraštruktúr a sietí. V súčasnosti sú to najmä paketové siete Internet a privátne LAN siete, verejné pevné ISDN/ DSL, telekomunikačné siete GSM / UMTS, ale aj satelitné siete. V našej ponuke sú zariadenia, ktoré takúto vzájomnú multiprotokolárnu a multisieťovú komunikáciu umožňujú.

 

Image

RADVISION

Produktová rada SCOPIA  poskytuje komplexné a výkonné vizuálne komunikačné riešenia umožňujúce rozšírenú hlasovú, datovú a vizuálnu komunikáciu. Ponúka infraštruktúru, mutipoint riešenia, koncové body pre sály/miestnosti alebo užívatelov, komplexný manažment systémov, scheduling/plánovanie konferencií, adresárové služby a integráciu s Microsoft, prípadne s iným prostredím. Je komlexnou kombináciou hardware a software produktov založených na štandardoch, podporuje najvyššie HD rezolúcie dostupné v súčasnom videokonferenčnom svete. Poskytuje interoprabilitu a interkonektivitu so systémami iných výrobcov vrátane telepresence, sálových a desktop videkonferencií, telefónnych a mobilných spojení. Umožňuje vytvorenie komplexného vizuálneho sveta integrujúceho video, hlas, data do jdeiného riešenia, nezávislého od komunikačnej siete, vrátane IP, SIP, 3G, H.323, ISDN alebo IMS.   

 

Radvision rieši komunikáciu centrálne v sieti, nie iba na úrovni konečného užívateľa. Investície do vizuálnej komunikácie nie sú teda pre každého účastníka osobitne, ale centrálne pre všetkých multi účastníkov. Je nepodstatné odkiaľ pristupujete do konferenie - zo sálového zariadenia, z desktop počítača z mobilného telefónu, zo satelitnej kancelárie, ...

 

Modifikované ( 27.04.2011 )