Thuraya GmPRS
Thuraya ako prvá satelitná sieť vo svete spustila GmPRS.
Viac informácií o tejto modernej datovej paketovej službe nájdete tu .
Modifikované ( 16.11.2007 )