Kto sme?

SK: TIETO STRÁNKY CMS NIE SÚ AKTUÁLNE , PROSÍM KLIKNITE NA
EN: THESE CMS WEB PAGES ARE NOT ACTUAL, PLEASE CLICK ON

www.wrx.sk

WRX Slovakia s.r.o. je autorizovaným partnerom a predajcom viacerých renomovaných zahraničných subjektov. Portfólio nami distribuovaných produktov je zamerané na satelitnú, pozemnú rádiovú a vizuálnu komunikáciu, pričom našou špecializáciou je ich vzájomná integrácia do jednotného komunikačného systému. Našimi zákazníkmi sú ako priami koncoví užívatelia, tak aj predajcovia a partneri. Na slovenskom trhu pôsobíme už od roku 1990.

V oblasti satelitnej komunikácie ponúkame zariadenia a satelitný airtime pre svetové najdôležitejšie satelitné siete - Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globastar a iné. Takto má náš zákazník možnosť vybrať si pre neho tú najvýhodnejšiu sieť. Jednotlivé siete poskytujú totiž rôzne pokrytie a služby - hlasové a dátové spojenia na báze zopnutia okruhu, alebo paketové prenosy obdobné GPRS, ako aj vysokorýchlostné spoje.

V oblasti rádiovej komunikácie distrubujeme kompletné portfólio rokmi a prevádzkou overených rádiostaníc Motorola a Tait, ako aj ich príslušenstva, či už originálneho alebo náhradného. V oblasti pagingu ponúkame komplexné riešenia od CommtechWireless. V našej ponuke nájdete aj WiMAX systém Motorola Canopy.

V oblasti vizuálnej komunikácie, alebo aj videokonferencií a instantného messagingu, ponúkame kompletné riešenia založené na softwareových a hardwareových riešeniach spoločnosti Avaya/Radvision.

Pre všetky distribuované produkty zabezpečujeme nastavenie, inštaláciu a kompletný servis.

Modifikované ( 17.12.2016 )