Iridium Short Burst Data (SBD)

Iridium Short Burst Data (SBD) je efektívna satelitná paketová datová služba kedy je užívateľ spoplatňovaný podľa prenesených dat. Je vhodná najmä pre telemetrické, alebo v spojení s GPS pre lokalizačné aplikácie.

SBD je obdoba GPRS v zmysle ze užívateľ platí iba za prenesené data. Nie je však držané stále IP spojenie. SBD funguje dvoma spôsobmi - buď ako emailová komunikácia alebo ako "priama" komunikácia medzi SBD zariadeniami. Pre spracovanie dat sa však v oboch prípadoch používa SBD centrum ESS (Earth Terminal Controller SBD Subsystem) umiestnené v centrále Iridia.

V súčasnosti sú v ponuke dve zariadenia v prevedeniach:

9601 SBD

9601-DG GPS

9522 “Sebring” L-Band

9522A “Daytona” L-Band

Zariadenia sa líšia najmä vo veľkosti buffera pre správy, 9601 je špecializované zariadenie iba pre SBD, 9601-DG je OEM moul vrátane GPS, 9522 umožňuje okrem SBD aj circuit switch datovú komunikáciu (plná IP konektivita) a 9522A s pridaním slúchadla navyše aj hlasovú telefóniu. Všetky zariadenia z pohľadu SBD vyžadujú vývojársky prístup, k dispozícii sú kompletné vývojárské kity pre urýchlenie implementácie.

Zariadenie (Iridium Subscriber Unit - ISU) sa ovláda AT príkazmi podobne ako štandardný modem. Existujú rôzne funkcie ako napr. mail check pre preverenie čakajúcich správ v centre ako aj notifikácia pre sťahovanie z centra. Správy podľa pôvodu alebo určenia môžme rozdeliť na :

MO - Mobile Originated - vygenerované zariadením
Pre každé SBD zariadenie je možné definovať že svoje správy (MO) bude zasielať buď na :

- päť rôznych email adries , alebo
- päť rôznych IP adries , alebo
- päť rôznych IMEI adries

Nedajú sa však vzájomne kombinovať, pre každé IMEI sa treba rozhodnúť pre jednu z možností.

MT - Mobile Terminated - prijaté zariadením
V prípade zasielania správy emailom sa tento zašle na data(zavinac)sbd.iridium.com a v subjekte sa uvedie IMEI číslo zariadenia, prípadne viaceré sa oddelia medzerou. Vlastné data sa zasielajú v prílohe (attachment) emailu.

V prípade "priamej" ISU-ISU komunikácie sa AT príkazmi vygeneruje správa.

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené možné dĺžky správ v byteoch podľa typu zariadenia:

 

Správa pre ISU 9601 9522
MO - Mobile Originated 205 byte 1960 byte
MT - Mobile Terminated 130 byte 1890 byte

 

 

 

Súvisiace súbory :

 Download 9601 Brochure.pdf
Názov súboru:9601 Brochure.pdf (Details)


 Download 9601 Users Guide V1.1.pdf
Názov súboru:9601 Users Guide V1.1.pdf (Details)


 Download Iridium Short Burst Data Service Developers Guide.pdf
Názov súboru:Iridium Short Burst Data Service Developers Guide.pdf (Details)


 Download 9601 CE DoC V2.pdf
Názov súboru:9601 CE DoC V2.pdf (Details)


Modifikované ( 16.07.2007 )