Iridium test číslo zdarma
Pre overovanie spojenia.

 

S bližiacou sa sezónou hurikánov Iridium spojazdnili testovacie číslo +1-480-752-5105. Na toto číslo môžu volať všetci používatelia Iridia zo svojich zariadení zdarma. Volajúci budú počuť krátku správu v angličtine o úspešnosti volania a stručné typy na používanie.

Iridium, v zhode so svojim programom Network Quality Guarantee verí, že služba Test-Your-Satellite-Phone bude prínosom.

Modifikované ( 16.07.2007 )