Informácie o satelitnej sieti Globalstar
Aktuálne články postupne pripravujeme a budeme ich publikovať. Skúste si pozrieť aj naše staršie stránky - pôvodnú domovskú stránku, prípadne priamo stránky Globalstar . Mapa pokrytia je dostupná na stránkach Globalstar.
Modifikované ( 16.07.2007 )