Click to Meet rozšírený popis

[Produkt bol zrušený, jeho následníkom je SCOPIA DESKTOP] Click to Meet je moderné softwareové riešenie poskytujúce nástroje, ktoré potrebujete pre manažovanie vizuálnej komunikácie Vašej organizácie rozmiestnenej na viacerých miestach.

 

Charakteristiky Click to Meet

 

- dokonale interaktívne viacbodové video a hlas - môžete si zvoliť, koho chcete vidieť

- každý užívateľ si môže zvoliť z 9 alternatívnych jazykov

- klient - server softvérové riešenie

- počítačové, telefónne a video konferenčné systémy sú združené v tej istej konferencii

- integruje bežné aplikácie do tzv. workflows (zahnutie dokumentu do procesu spracovávania informácií)

- masívna bezpečnosť a správcovský dohľad

- kompletný vývojársky program a SDK, ktorý ponúka možnosť upravovať Vašu aplikáciu, alebo môžete vytvoriť úplne novú aplikáciu ako vrchol našej platformy

Optimalizácia Vašich bežných investícií

- integruje existujúce konferenčné systémy

- používa distribuovaný charakter adresárových služieb

- integrácia Microsoft® Outlook, LCS a AD

- podpora Microsoft Office Communicator

- integrácia IBM Lotus Sametime a Domino

Reálne interakcie v reálnom čase

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky vo Vašej organizácie rozmiestenej na viacerých miestach, potrebujete mať k dispozícii nástroj pre okamžitú interakciu. V dnešnom na maximum prehriatom konkurenčnom a rozpínavom prostredí sveta obchodu, je drahou záležitosťou dostať Váš tím do jednej miestnosti v krátkom čase. Potrebujete komunikačnú infraštruktúru ktorá je viac výkonnejšia, rýchlejšia a živšia ako má Váš konkurent. Od toho môže závisieť Vaše „prežitie". Rýchlosť je viac než rýchlosť spracovávania a bitová rýchlosť. Vyhradenie si času na obchod a rýchle rozmiestnenie technológie môžu znamenať práve ten rozdiel medzi profitom a stratou. Musíte prekonať toto dedičstvo zápecníctva podnecujúce kliatbu rozmiestnenia každej infraštruktúry. Jedna skupina má k dispozícii video systém. Druhá skupina VoIP. Ďalšie zaraďujú nástroje pre dátovú spoluprácu. Výsledkom je kolízia prostriedkov, tak že sa nemôžu zosúladiť so základnými cieľmi pre prinesenie lepších a rýchlejších rozhodnutí vo Vašej organizácii. Click to Meet všetko zmení. Click to Meet je veľmi škálové riešenie pre doručenie hlasu, videa a dátovej spolupráce naprieč celou Vašou organizáciou. Určite je to jednoduché riešenie pre vedenie Vašich on - line tímových stretnutí, školenia a stretnutí zoči - voči. Ako produkt typu klient - server Click to Meet sa dá ľahko použiť aj ako webový prehliadač.

Click to Meet združuje ľudí prostredníctvom vytvárania konferencií nezávisle na tom, kde sa nachádzajú. Či sú za svojim pracovným stolom, v konferenčnej miestnosti, alebo na ceste. Kdekoľvek, kde je k dispozícii pripojenie k Internetu. Click to Meet vytvára priamu interakciu.

Click to Meet zhodnocuje Vami vynaložené investície

 

Click to Meet zvyšuje možnosti desktopu

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->voľne distribuovaný klient – lacné obohatenie množstva desktopov o video, hlas a dáta

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->bezproblémový prístup k adresárom Microsoft Active Directory and IBM Lotus Domino

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->integrácia s Microsoft Outlook Calendar, Live Communications Server, Office Communicator a Windows Messenger

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->integrácia s IBM Lotus Sametime

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Web-touring, prezentácia, „prázdna“ tabuľa, zdieľania aplikácií, možnosť vytvárania momentiek pre sledovanie utajovaného obsahu, textový „rozhovor“ (chat), nástroje pre vytváranie komentárov a zvýraznení

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ľahké pozvanie účastníkov – priame odkazy (instant messaging), elektronická pošta, telefonovanie a ešte aj video konferenčné systémy

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->voľba užívateľského rozhrania pre prácu na desktopoch alebo skupinového stretnutia v prostredí videokonferencie

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->rozšírenie bohatosti a škálovateľnosti konferencií k zvýšeniu možnosti klientov a zariadení prostredníctvom Quicktime, RealPlayer alebo Windows Media Player

Efektívnejšie zvýšenie možnosti nástrojov čo máte k dispozícii

Ak už máte video konferenčnú sieť, my Vám ukážeme ako prispôsobiť používanie a rozšíriť využitie desktopov z hľadiska cien. Cick to Meet dáva Vám možnosť vybrať vhodné rozhranie pre rôzne skupinové nastavenie. Napríklad v konferenčnej miestnosti môžete použiť PC a dáta projektor nezávisle na video konferenčnom systéme. Stále máte mohutnú telefónnu sieť ? Strašné! Click to Meet združuje štandardné telefóny a IP telefóny v konferenciách s desktopmi a video konferenčnými systémami. Chcete použiť služby dátovej spolupráce? My Vám ukážeme ako to dosiahnuť neuveriteľnými ROI a TCO metrikami. Použitím Click to Meet realizujete podporu súbežných užívateľských licencií, ktoré umožňujú prispôsobiť cenovú prístupnosť a poskytujú prístup každému človeku vo Vašej organizácii nie len privilegovanej menšine Click to Meet nemení Váš tok prác, alebo Váš desktop. Jednoducho zmení len všetky bežne používané aplikácie vo vysoko výkonné integrované komunikačné riešenia. Clic to Meet integruje bežné desktopové aplikácie, web browser, Microsoft Office Communicator, Windows Messenger, IBM Lotus Sametime a Outlook for calendaring and scheduling. Jednoduché zavedenie PowerPoint, Word, Visio a Excel súborov umožňuje Vám bezproblémovú tímovú spoluprácu.

Softvér maximalizuje výkonnosť

Click to Meet poskytuje vysoko výkonné viac - bodové ovládanie a prostriedok pre prekódovanie, ktorý umožňuje spájať rôznorodé systémy ako aj ďalšie infra štruktúrne komunikačné softvérové produkty, ktoré sú na trhu. S našim softvérom získavame plnú výhodu konštantnej výkonnosti veľkého procesora a operačného systému spoločností. Mieni sa tým aktuálne vylepšovaná výkonnosť bez nutnosti zvyšovania výkonnosti procesora


Cick to Meet poskytuje širokopásmový manažment a riadenie topológie Vašej počítačovej siete, dovolí Vám rozhodnúť kto môže použiť Click to Meet a ako ho môže používať.

Vy manažujete rozmiestnenie, bezpečnosť a šírku pásma

Intelligent Linking

Intelligent Linking umožňuje distribuovať konferenčné spojenie medzi rozmanitými lokáciami užívateľov pri optimalizácii šírky pásma. Vytvára jednoduchú virtuálnu konferenciu medzi viacerými Click to Meet servermi. Intelligent Linking je unikátny tým, že umožňuje všetkým

jednotlivcom udržiavať ich identitu, ako aj možnosť koho si oni želajú vidieť. Intelligent Linking môže byť použitý v oboch Unicast a Multicast sieťových prostrediach.

 

Úpravy podľa priania užívateľa a Integračné možnosti

Click to Meet umožňuje v reálnom čase Integrovanie množstva médií do zákazníckych podnikových aplikácií, alebo pridanie novej funkcie do Click to Meet. Môžete zmeniť vzhľad, modifikovať rozhranie, alebo vytvoriť špičkovú aplikáciu, najlepšiu v svojej triede. Ak ju nemáme vytvorenú, máme nástroje pre jej vytvorenie. Predstavy vašich obchodných prezentácií, video konferencií, audio konferencií a pultov pomoci, alebo CRM aplikácií sú všetky teraz realizované komunikačnými nástrojmi v reálnom čase, ktoré majú schopnosť spolupracovať a zdieľať bežnú infraštruktúru. Navyše Click to Meet rozširuje skoro každú úroveň. Click to Meet je komunikačnou platformou zahrňujúcou SDK a tak môžete vykonávať integráciu a zákaznícke úpravy pokiaľ ich chcete uskutočniť. Náš softvér Conference Server, Midlware a Conference Client ponúka kompletné riešenie typu „zo zásuvky“, alebo môže byť použitý ako komponent vo Vašom riešení.

Ponechajte Vaše dáta na Vašej sieti

Keď zdieľate Vaše dáta, vlastne s kým ich zdieľate? Click to Meet ponechávajú Vaše dáta tam kde patria – na Vašej sieti. Click to Meet používa SSL a kryptovanie, ale preto že Click to Meet je vo Vašej sieti za Vašim proxy serverom a firewallom, Vy určujete kto „sťahuje“ dáta a kto nie. Na rozdiel od iných, konkurenčných riešení, Vaše dáta stále zostávajú Vašimi dátami. Click to Meet je tak bezpečné ako vyžaduje prostredie a dôkladne bolo testované v bojových podmienkach armády U. S. A. na misiách v krízových oblastiach sveta.

 

Základné rysy Click to Meet

Integrácia s rozšírenými aplikáciami

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Integrácia s produktmi Microsoft: Office Communicator, Windows Messenger, Live Communications Server (LCS), Live Meeting, Outlook, and Active Directory

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Integrácia s IBM Lotus: Sametime, Domino Directory

Dátová spolupráca

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->T 120, web-touring, prezentačný mód, „biela tabuľa“(whiteboard), zdieľanie aplikácií, vytváranie momentiek (snapshot mód), bezpečné prezeranie obsahu, textový chat, nástroje pre vytváranie komentárov a zvýraznení

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->protokoly pre vytváranie spojení: 3G (prostredníctvom Gateway), H.320 (prostredníctvom Gateway), H.323, POTS (prostredníctvom Gateway) and SIP

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]--> viacbodové audio: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.729A, iLBC

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->audio Transcoding umožňujúce audio spojenie medzi koncovými bodmi, štandartnými telefónmi a ďalšími zariadeniami

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->viacbodové video Microsoft RTVideo, H.261, H.263, H.264 multistream s Intelligent Continuous Presence umožňujúce každému účastníkovi vybrať si tých, ktorých si želá vidieť

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->podpora Cisco MCM Gatekeeper

Bezpečnosť a dohľad správcu

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->kryptovanie: dokonalé pre audio, video a dáta

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->bezpečnosť dokumentov: podpora HTTPS, kryptovanie hesiel, pravidlá komplexity hesla

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->rozmiestnenie: centralizované alebo distribuované prostredníctvom Intelligent Linking, ktoré rozvinie rozmanité médiá cez ich geografické pozície

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->podpora serverovej platformy: Microsoft Windows a Red Hat Linux. Pozri špecifikácie na hardvérové a softvérové požiadavky

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->rozšírený CDR (Call Detail Records): zúčtovacie dáta

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->užívateľská kapacita: do 600 súbežných užívateľov v jednom systéme

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Firewall Traversal: vytvorenie konferencie dokonca aj v prípade, že proxy server je mimo Vášho spojenia so serverom

Riadenie koncovým užívateľom

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->“Group System” vyberá užívateľské rozhranie pre použitie PC v nastavení použitom v konferenčnej miestnosti

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Pozvanie do konferencie: cez email, Instant Messaging (IM), telefónom, alebo ISDN číslo, E.164 alias, IP adresa, DNS meno, meno SIP zariadenia

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->zriadenie konferencie a vstup do nej: vstup prostredníctvom zabudovaného kalendára na báze web, Outlook, Office Communicator, Windows Messenger, Sametime, email, alebo globálneho, alebo osobného adresára

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->výber rozhrania použitého jazyka: každý užívateľ si môže vybrať Angličtinu, Francúzštinu, Nemčinu, Taliančinu, Japončinu, Kórejčinu, Španielčinu, jednoduchú, či tradičnú Čínštinu

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->moderovanie konferencie: vraviaci – nevraviaci, odpojenie účastníkov, uzamknutie mítingu, nútené synchronizovanie strany s náčrtom, ukončenie mítingu, požiadavka na a opustenie pódia

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->manažovanie obsahu: bezpečnosť osobnej schránky dokumentov

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->osobné virtuálne konferenčné miestnosti

Vývojový program a SDK

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->zmena “Look & Feel” konferenčného rozhrania

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->integrovanie nových funkcií a aplikácií do Clic to Meet

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->vkladanie real – time komponentov z Click to Meeet do ďalších aplikácií a portálov

Voľby

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->integrácia Streaming Media (prúd média)

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->integrácia Microsoft Integration (Active Directory, Office Communicator, Windows Messenger, LCS and Outlook)

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->integrácia IBM Lotus (Domino Directory, Sametime)

 

 

 

 

 

 

 

Modifikované ( 27.04.2011 )