Oblasť satelitná komunikácia

Satelitná komunikáca poskytuje možnosť slobodnej komunikácie nezávislej od pozemnej infraštruktúry. Je nenahraditelná aj v prípade katastrofických situácií, kedy je pozemná infraštruktúra nefunkčná a tým predurčená pre prípady blackout. Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenia zahrňujúce tovary a služby pre svetovo najrozšírenejšie satelitné siete. Naša firma je unikátna v integrácii rádiovej, satelitnej a vizuálnej komunikácie do integrovaného riešenia. V nasledovnom popise vám stručne predstavíme satelitné siete. Podrobné informácie o technológiách, ponúkaných službách a aktuálnych cenách získate na jednotlivých stránkach daných sietí. Odvolávky sú uvedené nižšie.

 

Image Skutočne globálna satelitná siet s dosahom na celej planéte, vrátane pólov, oceánov a akejkoľvek súše. Pozostáva so 66 nízkoorbitálnych (LEO) satelitov, plus 12 záložných satelitov. Vďaka tomu zameriavanie na satelit nie je nutné a môžte komunikovať do niekoľko sekúnd. Plánovaná druhá generácia siete (Iridium Next) zabezpečí aj vysokorýchlostný internet s dosahom po celej planéte pri garantovaní kompatibility so súčasnými zariadeniami 9555 a OpenPort.

Služby: hlasové, dátové - paketové OpenPort alebo dial up, direct internet, email, fax, SMS, SBD (Short Burst Data)
Poplatky: mesačný program, predplatené služby
Produkty: 9555 handhled - mobilné, fixné - stacionárne, špecializované pre zber dát a telemetriu, brány pre pobočkové ústredne a podobne.

Image

Globálna satelitná sieť podporujúca vyskorýchlostný prenos dát a hlasu. Datové prenosy sú buď štandardné paketové asynchrónne alebo garantovaný vysokorýchlostný streaming. Inmarsat poskytuje v súčasnosti najrýchlejšiu satelitnú službu X-Stream pre Class 1 terminály. Sieť pozostáva z niekoľkých sérií geostacionárnych satelitov. Najnovšia séria Inmarsat I-4 navrhnutá pre službu BGAN poskytuje profesionálne broadband riešenia mobilnej kancelárie. Používanie Inmarsat vďaka geostacionárnym satelitom však vyžaduje zameriavanie na satelit. Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Inmarsat.

Služby: hlasové, ISDN, fax, dátové (široká paleta služieb) vrátane paketových
Poplatky: mesačný program, predplatené služby
Produkty: ručné telefóny IsatPhone, robustné - mobilné, fixné - stacionárne.

 

Image

Regionálna satelitná sieť s dosahom do západnej a strednej európy a časti Ázie. Pozostáva z dvoch aktívnych GEO stacionárnych satelitov. Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Thuraya.

Služby: hlasové, dátové - direct internet, email, fax, SMS, WAP, ThurayaBroadband, Thuraya GmPRS, dual GSM/Thuraya mode
Poplatky: mesačný program, predplatené služby
Produkty: handhled - mobilné, mobilná kancelária, fixné - stacionárne.

 

Image Regionálna satelitná sieť, ktorá pozostáva so 40 nízkoorbitálnych (LEO) satelitov a 4 záložných. Satelitná sieť má dosah hlavne na pevninu a len časť morí, bez dosahu na oceány. Podobne ako pri Iridiu nie je nutné zariadenia zameriavať na satelit. Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Globalstar.

Služby: hlasové, dátové - direct internet, email, fax, SMS, dual GSM or AMPS or CDMA/Globalstar mode
Poplatky: mesačný program,
Produkty: handhled - mobilné, fixné - stacionárne.

   

 

Modifikované ( 13.04.2011 )