Stručné informácie
Satelitné služby, najmä ich prevádzka, sú poskytované buď ako predplatené Prepaid služby alebo paušálne mesačné Postpaid programy.