Thuraya Postpaid
Thuraya mesačné programy, podobne ako všetky Postpaid programy, sú vhodné pre užívateľov aktívne využívajúcich služby satelitných sietí a pre užívateĺov ktorí si prajú mať prehľad o volaniach (billing) bez nutnosti sledovania kreditov a platnosti.

 

Thuraya poskytuje nasledovné paušálne Postpaid mesačné programy:

 

Hlasové volania:

 

Tarif

Voľné

min

SMS

Billing

Standard

0

0

 

Time 25

25

5

30/30

Time 50

50

10

30/30

Time 100

100

15

30/30

Time 250

250

20

30/30

Time 500

500

25

30/15

 

Fax:

Faxové služby je možné aktivovať za mesačný príplatok pre každú SIM, ktorej bude pridelené osobitné faxové číslo. Je možné aktivovať rýchlosť 2.4 alebo 4.8 alebo 9.6 Kbps.

 

Data - Dial-up:

Klasickú Dial-up (circuit switched) službu je možné aktivovať za mesačný príplatok pre každú SIM, ktorej bude pridelené osobitné datové číslo s rýchlosťou 9.6 Kbps. Užívateľ je spoplatňovaný príslušnou tarifou podľa času pripojenia nezohľadňujúc skutočne prenesené data.

 

Data - paketové GmPRS:

Paketový prenos dat (packet sitched) kedy je uživateľ spoplatňovaný podľa skutočne prenesených byteov nezávisle od času pripojenia. Služba je obdobná službe GPRS známej z GSM cellulárnych sietí. Prenosové rýchlosti sú 60 Kbps downlink a 15 Kbps uplink. Službu GmPRS podporujú nové G2 telefóny SO-2510 a SG-2520 .

 

Pre službu GmPRS je možné aktivovať nasledovné mesačné programy:

 

Tarif

Voľné MB / KB

Light

5   MB  /  5120 KB

Smart

15 MB  /  15360 KB

Pro

35 MB  /  35840 KB

 

Presiahnutie voľných MB je spoplatnené príslušnou tarifou.

 

Pri aktivácii GmPRS pre už existujúcu Postpaid SIM musí dôjsť ku jej deaktivácii a následnej reaktivácii. Tento proces môže trvať okolo 24 hodín.

 

 

 

Modifikované ( 10.06.2008 )