Thrane Explorer 500

Image 

Širokopásmová komunikácia pre mobilnú kanceláriu.

Thrane & Thrane Explorer 500 spája výnimočnú výkonnosť s prenositeľnosťou. Je ústretový pre potreby aj veľmi náročného obchodného cestujúceho pri vzdialenom, vysokorýchlostnom sieťovom prístupe k firemným dátam. Je vhodný aj pre malé tímy, ktoré potrebujú vytvoriť dočasnú, prenosnú virtuálnu kanceláriu.

Explorer 500 pridáva vysokorýchlostný prenos dát k spôsobilostiam vykonania telefónneho hovoru a používania faxu. Osobitne je užitočný vo vzdialených oblastiach mimo dosahu pokrytia pozemnými či bunkovými komunikačnými sieťami. Tento mobilný terminál predstavuje možnosť ideálneho spojenia so svetom, bez ohľadu na tom, kde sa nachádzate.

Explorer 500 vám umožňuje prístup k:

- internetu

- elektronickej pošte

- faxu

- telefónnym hovorom

- videokonferencii a streamingu (neprerušovanému dátovému toku)

- podnikovým serverom

- atď.

Základný systém pozostáva iba z jednej jednotky – transceiveru (vysielač - prijímač) s integrovanou anténou.

Charakteristické funkcie:

 

Súvisiace súbory:

 Download EXPLORER_500_brochure.pdf
Názov súboru:EXPLORER_500_brochure.pdf (Details)


Modifikované ( 24.11.2008 )